När vi talar med chefer och innovationschefer får vi ibland höra att det inte är idéer som saknas, utan förmågan att förverkliga dem, oavsett om idéerna handlar om nya produkter och erbjudanden eller interna processinnovationer. Och visst är det så, idéer i sig är inte värda mycket, det är genomförandet som räknas.

Men ibland får vi också höra helt andra budskap: ”Det är inte resurser för genomförande som saknas utan brist på idéer. Visst har vi idéer, men har vi de rätta och de bästa idéerna?”

För att hitta de rätta idéerna krävs processer. Vältrimmade produktionsprocesser har så gott som varje företag på marknaden, annars skulle de inte överleva ens på kort sikt. Däremot är det förvånansvärt få som har lika vältrimmade processer för utveckling och innovation. De omfattande globala studier som vi genomfört (se t ex Lindgren: 21st Century Management (Palgrave Macmillan, 2011) visar att det är just välfungerande utvecklings- och innovationsprocesser som är nyckeln till långsiktig framgång. Speciellt är dessa viktiga för att hitta nya områden och morgondagens affärer. När de saknas är risken en överbetoning på kortsiktig inkrementell innovation, med liten chans för en ordentlig förändring.

Baserat på mer än 20 års konsulterande och forskning, har tagit fram en Innovation Management-modell som vi kan hjälpa till att införa i er organisation. Arbetsmodellen bygger på den filosofi och de arbetssätt som är paketerade i Co:tunity och är det sätt att få verklig nytta av plattformen, inte minst i större organisationer.

Deeper insights

Co:tunity Facilitator

Få dina innovationsaktiviteter ordentligt utformade och utförda av erfarna handledare och se till att ni drar verklig nytta av Co:tunity i organisationen

Co:tunity Trend Brief

Få inspiration från proffsen och få tillgång till mellan 10 och 20 fördefinierade trender

Co:tunity Hive

Kreativ prospektering och en fördjupning av konsekvenser – hot och möjligheter som följd av en trend eller koncept, i ett onlineformat

Co:tunity Jam

Kombinera din digitala co:creation-process med en fysisk workshop för att diskutera och välja ut de mest relevanta trenderna eller koncepten med störst potential.

Co:tunity News Editor

Vill du bli tankeledare eller har ett stort rapporteringsansvar? Försäkra dig med högkvalitativ analys och redigering av nyhetsbrev med Cotunity News Editor

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.