Analysera med verktyg och metoder som används av Europas ledande framtidsstrateger

Co:tunitys analysfunktioner är baserade på Kairos Future väl beprövade verktyg och metoder. Dessa metoder har använts av hundratals organisationer över hela världen, och publicerats i flera böcker (så som 'Scenario Planning – The Link Between Future and Strategy' ) De används också många utbildningar på olika håll i världen, inklusive det internationella programmet International Future Strategists Program.

Analysis dashboard

Hitta mönster, analysera trender och få nya insikter

Co:tunity har en rad analysfunktioner som underlättar analys och insiktsskapande:

 • Namngivning och beskrivning av trender
 • Interaktiva och visuella ”konsekvensträd”
 • Kartläggning av möjligheter och hot som följd av en trend
 • Mottrender, drivkrafter och huvudaktörer bakom varje trend
 • Kartläggning av strategiska konsekvenser
 • Individuell och kollaborativ bedömning av trenders betydelse och hur säker trenden är
 • Funktioner för att intuitivt bedöma trenders framtida utveckling
 • Sortera framtida händelser på en tidslinje

Utveckla stora idéer – tillsammans

Co:tunity hjälper dig att komma fram till de stora idéerna från de många små. När du har kartlagt och klustrat de bästa idéerna är du redo att definiera dina stora idéer med följande verktyg:

 • Namngivning och beskrivning av idéer
 • Beskrivning av målgrupp, marknad, genomförande och unikitet
 • Kartläggning av möjligheter och hot för att ytterligare identifiera risker
 • Evaluera idéer ställt mot anpassningsbara kriterier
 • Rita livscykelkurvor för idéer

Rate idea

Deeper insights

Analysera trender, idéer och problem

Att klustra trender, idéer och problem har aldrig varit enklare. I Co:tunity gör du det antingen genom att tagga och spara eller genom en intuitiv ”drag och släpp”-funktion. Det finns även sätt att automatiskt tagga två inlägg som påminner om varandra.

Bedöm trenders påverkan och utveckling

Vad påverkar din framtid? Få en grafisk och tydlig förståelse av din trend. Bedöm trendens påverkan och utveckling, hur säker eller osäker är trenden? Rita en framtidskurva.

Konsekvensträd

Kollaborera i realtid kring förväntade konsekvenser av en trend. Vad finns det för hot och möjligheter som en följd av trenden?

Idé och konceptutveckling

En guidad process för utvärdering av idéer och koncept, inklusive en kollaborativ bedömning av idéer ställt mot 3-7 i förhand uppsatta kriterier.

Visualisera den kollaborativa visdomen

Let the Delphi Timeline trigger future thinking at your next company meeting or conference

Nyhetsbrev och Rapporter

Skapa snygga rapporter och nyhetsbrev till dem som ska ta del av resultatet, för nerladdning som pdf, ppt eller som en interaktiv slideshow.

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.