Idé och konceptutveckling

Utveckla din nästa stora idé eller koncept – tillsammans

En av de främsta fördelarna med Co:tunity är att det lätt att skapa och utvärdera nya idéer, oavsett om dessa handlar om produkter och tjänster, produktion, processer, marknadsföring, logistik eller affärsmodeller. När du är redo att utveckla din nästa stora idé får du med Co:tunity en guidad process och funktionalitet för att beskriva och utvärdera idéer och koncept. Allt inställt och anpassat för att det ska fungera i en kollaborativ miljö.

En enkel guidad process lotsar dig fram och ber dig först ange namn och beskrivning av din idé eller koncept. Du får sedan svara på viktiga frågor såsom "Vem påverkas framför allt av denna idé?", "Hur ska du lyckas genomföra idén eller konceptet?" och "Varför tror du att ni kommer tjäna på den här idéen?" Co:tunity upptmanar dig även att beskriva din målgrupp, tankar om förpackning, distribution, pris, marknadsföring etc. Du, tillsammans med andra inbjudna analytiker, kommer dessutom att bli ombedd att utvärdera din idé eller koncept ställt mot några anpassningsbara kriterier ni satt upp i förhand.Guided process

Analytiker blir även ombedda att motivera sina egna bedömningar, t ex "Varför ger du idén ”Platsbaserad marknadsföring” en hög ranking på kriteriet "Värde för kunderna"? Analytikern kommer efter att ha utvärderat en idé kunna se andra analytikers bedömningar, kommentarer och teamets genomsnittliga poängsättning.

After rating

Analysen erbjuder också en möjlighet att diskutera bedömningar, eller sätta upp en onlineworkshop, t ex på temat vad som kan gå fel. Inga idéer eller koncept är riskfria och det bör vara ett stort fokus på att tänka kreativt och förbereda sig för alla tänkbara missöden, inklusive hot och möjligheter som kan uppkomma från dem. Co:tunity gör det enkelt att effektivt samarbeta kring riskbedömning för nya koncept.

For more info, contact Trond Bugge
Director Collaborative Innovation

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.