Nyhetsbrev och Rapporter

Sprid dina resultat

En av de största fördelarna med att ha fler människor involverade i trendspaning, idéutveckling eller probleminventering, är att fler kommer äga resultatet, oavsett om dessa handlar om insikter eller avsikter konkretiserade i idéer och koncept. Därmed ökar sannolikheten för att de kommer att genomföras. Om ditt mål är att skapa en gemensam förståelse för framtiden kan du t ex hänvisa till tidigare trendspaningar och lyfta fram enskilda bidrag eller en grupps bidrag. Om din ambition i stället är att få en ny innovativ produkt ut på marknaden kommer du att kunna dra nytta av det breda engagemanget i idéutvecklingen; på sätt och vis är ju konceptet därmed redan kommunicerat. Med Co:tunity är det enkelt att hålla alla informerade med anpassningsbara nyhetsbrev och rapporter.

Dela trendspaningar med hjälp av nyhetsbrev på bara några minuter

Med Co:tunitys inbyggda nyhetsbrevfunktion kan du skapa nyhetsbrev och välja de spaningar, idéer eller problem du vill dela med dig av. Redigera hur inlägg kommer att visas, förhandsgranska, eller skicka ett utkast till dig själv för granskning. Lägg till och redigera prenumeranter och skicka ut det när du är klar. Du kan också publicera nyhetsbrev online, för att göra det mer lättillgängligt för deltagarna.

Create newsletter

Skapa snygga rapporter för nedladdning eller som en interaktiv presentation online

Administratören kan i Co:tunity skapa rapporter och presentationer av allt innehåll, inklusive analysen. Sätt en rapportrubrik och välj en bild till första sidan, välj vilka utmaningar rapporten ska innefatta, vilka trender, idéer eller problem du vill inkludera och bestäm vad från analysen du vill visa. Du kan skapa rapporter i stående format (bättre för läsning) eller liggande (bättre för presentation) och få det skickat eller nedladdat som PDF eller som en interaktiv presentation online.

Create reports

Med en interaktiv presentation online kan du klicka dig vidare med piltangenterna och visa detaljer om trender, idéer eller problem genom att klicka upp pop-up fönster med mer djupgående analys. Du kan ta del av en sådan rapport från vår Urban Trend Hunt 2014 här.

For more info, contact Trond Bugge
Director Collaborative Innovation

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.