Konsekvensträd

Förstå konsekvenser, identifiera möjligheter och hot

Ett konsekvensträd är ett sammanhängande system för en trend och dess följder samt möjligheter och hot som genereras av varje konsekvens. Det är en kreativ metod som med fördel kan göras kollaborativt.  I Co:tunity används den i första ledet för att identifiera tänkbara konsekvenser av en trend. Därefter kan den också användas för att generera idéer till nya produkter, tjänster eller andra typer av lösningar.

En trendsida visar 3 förinställda fält för konsekvenser. För varje konsekvensgren finns ett fält för möjligheter och ett för hot. Det är upp till dig hur många konsekvenser du vill lägga till, och du kan naturligtvis också lägga till flera möjligheter och hot för varje gren. I sann kollaborativ anda har du möjlighet att redigera och lägga till konsekvenser på andra medarbetares trender, eller lägga till kommentarer. När du har lagt till dina trender, kan du enkelt bjuda in en kollega för att tillsammans analysera och förbättra.

Consequnce tree

For more info, contact Heléne Olsson
CMO

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.