En av Arla Foods produktkategorier genomgick en snabb tillväxt men var också under hård konkurrens. Arla ville involvera deras konsumenter att kollaborera kring nya produkter relaterat till produkt X.

Utmaning

 • Samla inspiration och förslag på nya produktidéer för "Product X"
 • Kick-starta en öppen innovationsstrategi
 • Skapa ett internt engagemang (mellan R&D och marknad) och bland konsumenter

Tillvägagångsätt 

 • 1000 konsumenter ombads att dela med sig av
  • Konsumptionsmönster och idéer relaterat till produkt X, under 10 dagar
  • Konkreta idéer till nya produkter relaterat till produkt X inom fyra anvädningsområden
  • Rösta och kommentera på ovanstående
 • Arlas innovationsexperter utvärderade och definierade inlägg och analyserade idéer
 • Alla inbjudna fick kontinuerlig feedback och uppföljning kopplat till deras inlägg, kommenterar etc.

Resultat

 • Över 3700 personer ansökte om att få blir idéutvecklar för Arlas produkt X 
 • 1000 personer stärkte aktivt "Produkt X" genom konsumentdriven innovation och indirekt markandsföring
 • 1097 idéförslag grupperades till 48 nya koncept
 • Utvecklade nya interna (mellan R&D och marknad) mer kollaborativa arbetsprocesser

"Vi behövde arbeta mer öppet med innovation och det var ett sant nöje att få jobba med Co:tunity och Kairos Future"

Nanna Bergmann Projektledare, Arla Foods

Fakta

0Co-creators

0Idea suggestions

0New concept ideas

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.