DRAGON-STAR är grundat av FP7, som syftar till att stödja den kinesiska deltagandet i Horisont 2020, den ömsesidighet som skapades av de undertecknade i sammarbetet "EU-China Scientific Cooperation Agreement", det bilaterala samarbetet i vetenskapliga, tekniska och industriella forsknings- och innovationsområden, och det pågående "EU - China Innovation Cooperation dialogue.

Ett framtidsprojekt var initierat av Dragon Star med användandet av Co:tunity med syftet att ta fram framtida utvecklingsscenarier relaterat till forskningsmiljön i Kina. Ny teknik och en kontinuerlig ström av nya applikationer förändrar snabbt den kinesiska innovationslandskapet och påverkar de flesta branscher. Så en särskild grupp av studenter och teknikexperter ombads därför att fånga och dela insikter om ny innovativ teknik och applikationer i Kina. I en andra fas initierades digitala agenter för att kunna söka och hitta relevanta tekniktrender och nyheter som kunde ha en påverkan på det kinesiska landskapet. Områden som var särkild intressanta inom tekiktrender var transport, miljö, urbanisering, hälsa och det sociala livet. 

Detta tillvägagångsätt med sammarbete av människa + maskin utnyttjas dagligen som en kontinuerlig process, där automatiska nyhetsflöden scannas dagligen för att dela kunskap, men också för att utveckla studenternas egna trenspaningar. Utbildade analytiker utvärderar och taggar inkommande spaningar dagligen eller veckovis. Alla analytiker kan kopiera och flytta inlägg från ett bevakningsområde till ett annat, och kommentera på trendspaningar och trendanalysen.

Av de trendspaningar som samlats analyserar Dragon Stars programkommité de viktigaste trenderna. Detta distruberas sedan i en rapportformat för kunskapsdelning och ett nyhetsbrev för extern kommunikation.

"Med Co:tunity kunde vi tillämpa en crowdsourcing strategi med den perfekt blandningen av människa och maskin för kinesiska tekniktrender. Crowdsourcad trendspaning och automatiskt nyhetsflöde används dagligen och skickas till utbildade analytiker för sortering, utvärdering och taggning dagligen eller veckovis"

Epaminondas Christofilopoulos EU-Projektkoordinator, Dragon Star

Fakta

0Digital agents

0Trend spotters

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.