Co:tunity Facilitator

Handledning av innovationsaktiviteter

FacilitatorEtt lyckat genomförande är avgörande i alla förändringsprojekt. Co:tunity Facilitator är en tjänst där vi hjälper interna projektledare och säkerställer ett starkt engagemang bland deltagarna i utmaningen – interna eller externa. Insatsen kan läggas på olika nivåer – alltifrån att vi är ett stöd till den interna projektledaren till att vi går in och tar rollen som projektledare

Poängen är att vi hjälper till att säkerställa engagemang och bidrag med de insatser som krävs, oavsett om det handlar om att bidra med trendspaningar, idéer eller problem, kommentera och ge feedback, skicka push-notiser, klustra idéer eller spaningar, redigera och utveckla trender och koncept, sätta upp utmaningar eller skapa rapporter och nyhetsbrev. Det kan också handla om att vi tillsammans med er designar och faciliterar en implementeringsprocess i flera steg, tränar analytiker och användare, designar och deltar i governanceprocessen som ur ett ledningsperspektiv ska säkerställa att ni uppnår det ni vill.

Kairos Futures konsulter har många års erfarenhet av att hitta den rätta strategiska nivån, fastställa tydliga syften och skapa lärorika men samtidigt motiverande innehåll. Kontakta oss för mer information

For more info, contact Johan Hammarlund
Collaborative Foresight Advisor

Free 14 days trial!

No credit card needed. Enter your email and we’ll set you up!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Boka en demo

Är du intresserad av en demo? Det är gratis och går fort – du kommer gilla det!

Become a Partner

Cotunity is a crowdsourced trendspotting platform for companies and organizations. Leave your contact details if you are interested in becoming a Cotunity partner.